Czystość diamentu to jedna z czterech podstawowych kategorii – obok barwy, masy i szlifu – decydująca o wartości kamienia.

czystość diamentów


Rzeczoznawca stwierdza czystość diamentu na podstawie ściśle określonej siedmiostopniowej skali. Bada ją posługując się lupą, która nie zniekształca i nie barwi obrazu.

Na czystość diamentu wpływają inkluzje, czyli znamiona wewnętrzne i skazy, czyli znamiona zewnętrzne występujące w kamieniu. Ważna jest nie tyle sama ich obecność, co liczebność, rozmieszczenie, wielkość, widoczność i wpływ jaki mają na brylancję.

Klasyfikacja stopnia czystości:

IF (internally flawless)
Diament, który nie wykazuje absolutnie żadnych znamion wewnętrznych, ani zewnętrznych, nawet przy patrzeniu przez 10-krotnie powiększającą lupę.

VVS 1 / VVS 2 (very very small inclusions)
Bardzo, bardzo małe znamiona wewnętrzne dostrzegalne z wielką trudnością przy 10-krotnym powiększeniu.

VS 1 / VS 2 (very small inclusions)
Bardzo małe znamiona wewnętrzne widoczne z wielką trudnością przy 10-krotnym powiększeniu.

SI 1 / SI 2 (small inclusions)
Małe znamiona wewnętrzne łatwo dostrzegalne przy 10-krotnym powiększeniu. Bez lupy nie są widoczne.

P I (Pique I)
Większe znamiona wewnętrzne, bez lupy są nie widoczne od góry, jednak nie pogarszające brylancji.

P II (Pique II)
Wieksze i/lub liczna znamiona wewnętrzne, bez lupy dobrze widoczne od góry,  nieznacznie pogarszają brylancję.

P III (Pigue III)
Duże i liczne znamiona wewnętrzne, bez lupy bardzo dobrze widoczne od góry, znacznie pogarszające brylancję.