Złoty łańcuch

Złoty łańcuch

Wyroby ze złota i srebra praktycznie nigdy nie występowały i nie występują w postaci czystej. Ilość tych cennych kruszców w danym przedmiocie zawsze jest jakąś domieszką, do mierzenia której opracowano reguły i oznaczenia.

Zawartość złota w stopie wyrażamy w promilach. Jeżeli stop zawiera 75% złota to jest złoto próby 750.
Innym sposobem jest podział na kolejne próby złota. Pierwsza próba złota to 960, druga próba to 750, trzecia próba – 585, czwarta – 500, a piąta – 375.

Istnieje też podział na karaty, gdzie 1 karat odpowiada zawartości wagowo 1/24 czystego złota w stopie. Czyli złoto:
24-karatowe – to próba 1000 (teoretyczna )
22-karatowe – próba 916
18-karatowe – próba 750
14-karatowe – próba 583
12-karatowe – próba 500
10-karatowe – próba 417
9-karatowe – próba 375
8-karatowe – próba 333

Znakiem probierczym w przypadku złota jest głowa rycerza z twarzą zwróconą w lewo, w obramowaniu sześciokątnym:
Znak probierczy złota

Miary jakości srebra są mniej zróżnicowane. Podobnie jak w przypadku złota bierze się pod uwagę tysięczne części w stopie. Srebro oznaczone miarą „600” oznacza 600/1000 czystego srebra.
W dawnych czasach w Europie Środkowej obowiązywały oznaczenia łutowe. Jedna grzywna dzieliła się na 16 łutów. Próba „14” oznacza 14/16 czystego srebra.

Znakiem probierczym w przypadku srebra jest głowa kobiety w chustce, z twarzą zwróconą w prawo, w obramowaniu prostokątnym z zaokrąglonymi narożami z prawej strony:

Znak probierczy srebra