Z powodu podsumowania końcoworocznego
w dniach 2 – 4 stycznia 2017 (poniedziałek – środa)

Pracownia będzie nieczynna.

Zapraszamy jedynie klientów, którzy byli umówieni po odbiór zlecenia.